Follow by Email

Wednesday, March 13, 2019

कुंभमेळा आणि स्वच्छता अभियान

कुंभमेळा आणि स्वच्छता अभियान
मला कुंभमेळा असो की खूप गर्दी जेथे होते व तेथील  देवाचे दर्शनही नीट होत नाही अशी  देऊळे ह्याबद्दल फारसे आकर्षण वाटत नाही . तिरुपती असो की पंढरपूर ,तेथील रांगेत उभे राहून दर्शन घेणे महाकठीण . दोनतीनदा गेलो आहे ह्या देवळात .आतां जाईलच असे नाही . अजून काशी विश्वेश्वराला गेलो नाही . हृषिकेशला गेलो ते हिमालयात जातांना दिसणारी गंगा पाहण्यासाठी . त्यावेळी गंगा आरती हा प्रकार फार आवडला . पंचमहाभूतांची पूजा म्हणजे निसर्गाची पूजा आणि निसर्ग म्हणजेच देव . मूर्ती ही देवाचे  प्रतीक असते .
ह्यावर्षीचा कुंभमेळा खूप गाजलाय . २१ कोटी लोक ह्या मेळ्याला जाऊन आले . जे लोक प्रत्यक्ष जाऊन आले त्यांनी जी रसभरीत वर्णने केली ती ऐकून मी खरोखरच आश्चर्यचकित झालो .
माझा मुंबईत स्थायिक झालेला युपीचा एक मित्र आहे . त्याने कुंभमेळ्याचे जे वर्णन केले आहे ते कितपत खरे आहे , असे मला वाटत होते . काल माझ्या बायकोची एक  मैत्रीण भेटली . ती जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित आहे . काही कामानिमित्त ती यूपीत गेली होती . तिला वाटलं , आलो आहोत तर जाऊन बघावे कुंभमेळा . ती एकटीच रेल्वेने अलाहाबादकडे निघाली . आपण एकटीच आहोत . एव्हढी प्रचंड गर्दी . बरोबर ओळखीचे कोणीही नाही . ह्या बद्दल थोडीशी चिंतीत होती . तरीही  ती  निघाली . तिला रेल्वेत एक कुटुंब भेटले . गप्पा झाल्या . कुटुंब प्रमुख म्हणाला ,'एकट्याच आहात . काही काळजी करू नका . आमच्या बरोबरच चला . आम्ही जेथे रहाणार आहोत तेथेच आमच्याबरोबर रहा . आमच्याबरोबरच वाहनातून प्रवास करा '. प्रवासात असे सहप्रवासी कुटुंब मिळाले . ती त्यांच्याबरोबरच राहिली . ते गंगा दर्शनासाठी निघाले . तिला त्यांच्या वाहनात जागा नसल्यामुळे ती त्यांना म्हणाली ,' तुम्ही जा , मी दुसरे वाहन करून येते . काळजी करू नका '. तिने दुसरे वाहन केले . थोड्या अंतरावर तिची  रिक्षा थांबली . रिक्षेवाल्याने विचारले , ' दोघांना बरोबर घेऊ कां ? ' .तिला शंका वाटली . एक व्यक्ती अपंग होती . तिने परवानगी दिली . रिक्षा गंगेकडे निघाली . एक थांबा आला . सर्व वाहने तेथेच थांबली आणि लोक वाहनातून उतरून गंगेकडे चालू लागले . एक पोलीस त्यांच्या रिक्षेजवळ आला . त्याने त्या अपंग व्यक्तीला पाहिले आणि तो रिक्षेवाल्याला म्हणाला ,' पुढे जा . जितके गंगेजवळ जाता येईल तितक्या अंतरावर जा आणि ह्यांना तेथे सोडून येथेच परत घेऊन ये '. ते  सर्वजण अगदी गंगे जवळ गेले. आणि  ती आश्चर्यचकित झाली . सर्वत्र स्वच्छता पाहून ती आवाक झाली . आजूबाजूला खूप गर्दी . लोक गंगेतील स्वच्छ पाण्यात डुबकी घेत होते . तिनेही गंगेच्या पाण्यात डुबकी घेतली . आजूबाजूला कपडे बदलण्यासाठी सोयी सुविधा होत्या . स्नानगृहे होती . स्वच्छतागृहे होती . स्वच्छता कर्मचारी स्वच्छता राखीत होते . लोकही स्वच्छता पाळीत होते . तिला सगळेच आश्चर्यकारक वाटले .
हा तिचा - एका मुंबईच्या स्त्रीचा - प्रत्यक्ष अनुभव ऐकून मी मात्र  चाट पडलो .
योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या सरकारने हे जे काम करून दाखविले आहे,  ते खरोखरच वाखाणण्या सारखे आहे . लोकांच्या कांही  श्रद्धा असतात . त्यासाठी लोक अशी गर्दी करतात . गर्दी म्हणजे अस्वच्छता . गर्दी म्हंणजे  गैरसोयी . एक सरकार अशी नवी यंत्रणा उभी करते . लोकांच्या साठी सोयीसवलती उभी करते . सर्व परिसर आणि नदीचे पात्र स्वच्छ ठेवते . हे उल्लेखनीय काम आहे .
आजूबाजूला कच्छसारखे टेन्ट सिटी उभारले आहे , असेही वाचले होते . तशी एका प्रवास कंपनीची जाहिरात ही  वाचली होती . हे प्रत्यक्षात उभे केलेले त्या मैत्रिणीने पाहिले आणि आम्हाला सर्व वर्णन करून सांगितले . अश्रध्द व्यक्ती सुध्दा ह्या कामामुळे चाट पडतात.
मोदी आणि आदित्यनाथ ह्यांच्या टीकाकारांनी ह्या त्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक केले पाहिजे .
बदल रहा है | भारत बदल रहा है |

No comments:

Post a Comment